Personlig assistans i Lund med omnejd

Personlig assistans Malmö

Personlig assistans på dina villkor

Österlen Assistans är ett företag som brinner för den enskilda individens rättigheter. Socialstyrelsen har gett oss tillstånd att bedriva privat personlig assistans i Malmö och du som har fått din ansökan om personlig assistans beviljad kan välja att låta oss administrera denna.

Kontakta oss

Bli kund hos oss

Du bestämmer villkoren

Om man har ett funktionshinder som innebär att man inte klarar vardagliga bestyr själv, så har man rätt att få hjälp via personlig assistans. Personlig assistans innebär att en eller flera personer anställs för att hjälpa dig med de saker som du själv inte klarar av, och det kan vara allt från grundläggande behov som att klä på och av sig, sköta kroppshygienen eller äta, till andra saker som att gå på promenad, utöva en hobby eller resa. Den personliga assistent som arbetar för dig ska vara dina händer och fötter för att se till att du kan leva ett liv så snarlikt en människa utan ditt handikapp som möjligt.

Österlen Assistans anser att det är självklart att du som är i behov av personlig assistans i Malmö själv får bestämma vem som ska bli din personliga assistent/dina personliga assistenter; vilka timmar om dagen de ska arbeta för dig; och vad assistenternas huvudsysslor ska vara. Det är du, och bara du, som vet vilka som är dina primära behov, och det är din personliga assistents jobb att se till så att dessa tillfredsställs.

Om du låter oss på Österlen Assistans i Malmö administrera din personliga assistans så ser vi till att dina rättigheter skyddas.

Österlen Assistans står upp för dina rättigheter

När man är i tagen att skicka in sin ansökan om personlig assistans så är det lätt hänt att man blir nervös, för många assistanstagare är det otroligt mycket som står på spel och vi vet alla hur Försäkringskassan ofta försöker skära ner på assistanstimmar. Om du ansöker om personlig assistans i Malmö med vår hjälp, så är chansen större att du faktiskt får de timmar du anser dig ha rätt till. Vi har tillgång till juridisk expertis, som du som assistanstagare genom oss får fri tillgång till.

Så går det till

Det finns många olika anledningar som kan få en att känna sig lockad att få personlig assistans genom ett privat bolag som Österlen Assistans. Vissa känner sig svikna av kommunens tjänster, samtidigt som det blir för tungt att axla allt ansvar på egen hand. Österlen Assistans hjälper till med det som är jobbigt, men ser samtidigt till att dina behov sätts i första rummet. Alla människor har rätt till ett tillfredsställande liv och om man inte klarar av det själv, så har man rätt att få den hjälp som behövs.

Sverige är ett av världens främsta välfärdsländer och det är samhällets skyldighet att se till så att dina mänskliga behov uppnås. Det är dock inte alltid som detta verkställs och då är det skönt att ha ett erfaret assistansbolag i ryggen som reder ut missförstånden.

Du ska känna dig varmt välkommen till oss på Österlen Assistans i Malmö, oavsett om du bara har någon enkel fråga, eller en fundering av mer komplicerad art. Vi förklarar gärna mer ingående om vårt perspektiv på personlig assistans i Malmö och om vad vi skulle kunna erbjuda just dig.

Tyvärr är det inte vi som bestämmer om vem som får personlig assistans, och inte heller hur många timmar man tilldelas, men vi kan trycka på Försäkringskassan för att du ska bli rättvist behandlad.

Lev ditt liv

Forma själv din personliga assistans i Malmö

När man lider av ett funktionshinder som gör att vardagen inte fungerar på optimalt vis så har man via kommunen rätt till statlig hjälp med personlig assistans. Funktionshinder är ett brett samlingsnamn för en lång rad väldigt olika handikapp som inkluderar allt från förståndshandikapp till fysiska hinder. Att ha en fungerande vardag som dessutom känns meningsfull är varje svensk medborgares fulla rätt, oavsett vad för typ av funktionshinder man lider av, och när man inte kan tillskansa sig en sådan vardag på egen hand så har man rätt till personlig assistans.

Kommunen eller Försäkringskassan är de instanser som bedömer ditt behov av personlig assistans i Malmö. Situationen i Malmö är densamma som i de flesta andra kommuner i landet, dvs. man kämpar för åtdragningar och drar gärna in assistanstimmar där man kan. Dina assistanstimmar beräknas med hjälp av en detaljerad uträkningsmetod och det är viktigt att man själv är på hugget för att försäkra sig om att allt går rätt till. Om du vänder dig till oss på Österlen Assistans redan i ansökningsskedet så ger vi dig vår fulla support genom hela processen.

Efter den, många gånger utdragna, processen med ens ansökan är färdig och man har fått godkänt, så erbjuds man personlig assistans via Malmö kommun. Man har dock rätt att här istället välja att få sin personliga assistans via ett privat assistansbolag, som Österlen Assistans, eller helt och hållet axla arbetsgivarskapet själv.

Om du väljer att låta oss på Österlen Assistans administrera din personliga assistans i Malmö, så lovar vi dig att det är du och dina behov, önskemål och villkor som sätts i första rummet. 

Få ansökan styrkt

Personlig assistans i Malmö ansöker man om via blanketter som kan hämtas antingen hos Försäkringskassan eller hos Malmö kommun. Ansökan ska fyllas i så detaljerat som möjligt och allt man anger ska styrkas officiellt av arbetsterapeuter, läkare och andra specificerade specialister. 
Att ansöka om personlig assistans

Österlen Assistans

Ravlunda Byaväg
277 35 Ravlunda

Telefon: 0414-743 85

E-post: info@osterlenassistans.se
Hemsida: www.osterlenassistans.se

Om oss

Österlen Assistans främsta drivkraft är dina rättigheter, via oss får du chans att utforma ett program för personlig assistans i Malmö som passar dig.