Har du rätt till personlig assistans?

Få juridisk hjälp

Ditt liv ska kännas meningsfullt

Du har rätt till ett liv som känns meningsfullt, inte bara «att det funkar». Detta är ett av grundbudskapen när man läser lagstiftningen kring personlig assistans. Om man inte klarar av att på egen hand tillfredsställa grundläggande behov såsom hygien, mat, på- och avklädsel eller kommunikation, så har man uppenbara skäl att få personlig assistans. Den personliga assistansen ska dock inte bara täcka dessa grundläggande behov, utan också ge den funktionshindrade personen möjlighet att ägna sig åt saker som ger mening – på de sätt han eller hon önskar. Den som får personlig assistans ska ges möjlighet att leva ett liv som så långt det är möjligt liknar det liv en jämnårig person utan funktionshinder lever.

Det finns olika nivåer inom personlig assistans, vissa personer har grava funktionshinder där hjälp behövs precis hela tiden, medan andra bara behöver hjälp med vissa bitar i vardagen. Man kan få olika antal timmar beviljade för personlig assistans och dessa bestäms med hjälp av din ansökan.

Du kan välja bland olika assistansadministratörer

När din ansökan om personlig assistans i Malmö blir beviljad så har du valet mellan att själv bli arbetsgivare och administratör för assistansersättningen du fått tilldelat dig. Du kan också överlåta ansvaret på kommunen, eller en privat instans som exempelvis Österlen Assistans. Ett privat assistansföretag har mycket större anledning att värna om dina rättigheter än vad kommunen har, och om man tar allt ansvar själv så går mycket tid åt till administration, tid som kan användas till trevligare saker.

Välkommen med dina frågor till oss på Österlen Assistans!

Få ansökan styrkt

Personlig assistans i Malmö ansöker man om via blanketter som kan hämtas antingen hos Försäkringskassan eller hos Malmö kommun. Ansökan ska fyllas i så detaljerat som möjligt och allt man anger ska styrkas officiellt av arbetsterapeuter, läkare och andra specificerade specialister. 
Att ansöka om personlig assistans

Österlen Assistans

Ravlunda Byaväg
277 35 Ravlunda

Telefon: 0414-743 85

E-post: info@osterlenassistans.se
Hemsida: www.osterlenassistans.se

Om oss

Österlen Assistans främsta drivkraft är dina rättigheter, via oss får du chans att utforma ett program för personlig assistans i Malmö som passar dig.